integritetspolicy

Vi på Eve Ekonomi AB värnar om din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy klargör vilka personuppgifter vi insamlar, varför vi gör det, och hur de används.

Personuppgiftsansvarig

Eve Ekonomi AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. För frågor rörande dataskydd, vänligen kontakta oss via e-post: info@eveekonomi.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför?

Personuppgifter insamlas när du engagerar dig med oss genom vår hemsida eller andra interaktionskanaler. Insamlade uppgifter kan inkludera:

 • Namn och kontaktinformation som e-post och telefonnummer.
 • Företagsrelaterad information såsom företagsnamn och organisationsnummer.
 • Ekonomiska data för faktureringsändamål.
 • Användningsdata från vår hemsida som IP-adress och aktiviteter på sidan.

Syftet med insamlingen är att:

 • Tillhandahålla våra tjänster och fullgöra våra åtaganden.
 • Skicka ut marknadsföringsmaterial där du gett ditt samtycke.
 • Administrera fakturering och betalningar.
 • Förbättra och utveckla vår webbsida och tjänster.
 • Behandling av personuppgifter med hjälp av tredjepartstjänster

För vissa tjänster använder vi pålitliga tredjepartsleverantörer:

 • Molnbaserade ekonomisystem för hantering av ekonomi- och faktureringsuppgifter.
 • Projektstyrningsverktyg för intern uppgiftshantering.
 • Kontorsapplikationer för intern dokumenthantering.
 • Molntjänster för lagring och delning av interna dokument.
 • Verktyg för marknadsföringsaktiviteter och kommunikation.

Vi delar endast personuppgifter med dessa leverantörer när det är nödvändigt och säkerställer att de lever upp till våra höga standarder för säkerhet och dataskydd.

Säkerhet för personuppgifter

Eve Ekonomi AB tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och har implementerat passande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst och andra säkerhetsrisker. Vi har även rutiner för att hantera eventuella dataskyddshändelser effektivt.